Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Authors of exhibitions

Fotografije študentov Oddelka za oblikovanje na Akademiji likovnih umetnosti Univerze v Ljubljani (Slovenija), fotografska razstava

NLB Avla Gallery, Trg Republike 2, Ljubljana

24 May 2001 — 19 June 2001

Mia Asta
Slovenia
Martin Bricelj
Slovenia
Martina Gobec
Slovenia
Afrodita Hebar
Slovenia
Barbara Hiti
Slovenia
Jera Jakše
Slovenia
Jagoda Jejčič
Slovenia
Špela Kasal
Slovenia
Tina Krašovec
Slovenia
Luka Mancini
Slovenia
Živa Moškrič
Slovenia
Tjaša Nastran
Slovenia
Barbara Ogrič
Slovenia
Ana Petrinjač
Slovenia
Dunja Plestenjak
Slovenia
Tina Ralič
Slovenia
Luka Stefan
Slovenia
Polonca Strman
Slovenia
Vasja Urh
Slovenia

Gallery
Emzin
Institute of Creative Production, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana  
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin and authors