Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Editorial board and authors

Editorial board:

Jasna Rackov, Editor in Chief
Metka Dariš, Art Director
Mateja Seliškar Kenda, Assistant Editor in Chief
Andrej Koritnik, Language editor
Metka Dariš, Tomaž Perme (Kinetik), design 

Considering the chosen topic, the editorial board picks one or more external co-editors (occasionally), content contributors and contributing authors who help the board form and execute the concept of each thematic issue.


Co-editors of thematic issues:

Mirt Komel, topic: The World of Things (XXII, 3-4, December 2012)
Matjaž Uršič
, topic: Borders of the City (XXIII, 1-2, November 2013)
Bojan Baskar
, topic: The Mediterranean (XXII, 1–2, June 2012)
Žiga Vodovnik, topic: Contemporary Social Movements (XXI, 3–4, December 2011)
Robi Kroflič, Metka Kuhar, topic: Childhood (XXI, 1–2, June 2011)
Tanja Petrović, topic: Language (XX, 1–2, June 2010)
Mojca Ramšak, Marjan Smrke, topic: Image and Deception ( XIX, 1–2, June 2009)
Denis Mancevič, topic: Contemporary Russia (XVIII, 1–2, June 2008)
Svetlana Slapšak, topic: Humour (XVI, 1–2, June 2006)
Vesna V. Godina, topic: Fear (XV, 3–4, December 2006)
Metka Mencin Čeplak, topic: Values (XV, 1–2, June 2005)
Blanka Tivadar, topic: Food (XIV, 3–4, December 2004)
Rastko Močnik, Tanja Rener, A. Godina, Igor Škamperle, topic: Communication (XIII, 3–4, December 2003)
Vasilij Cerar, Andrej Marušič, Lilijana Stepančič, topic: Death (XII, 1–2, July 2002)
Tanja Rener, topic: Women (XI, 3–4, December 2001)
Mirjana Nastran Ule, Rastko Močnik, Polona Mateja Wallas, topic: Identity (XI, 1–2, July 2001)
Irena Weber, topic: Journey (X, 3–4, December 2000)
Urša Komac, Špela Kuhar, Apolonija Šušteršič, topic: Home (IX, 3–4, December 1999)
Zdravko Duša, topic: Advertising, Propaganda, Publicity (VII, 3–4, 1997)
Bojana Leskovar, topic: European Month of Culture (VII, 1–2, May 1997)
Igor Štromajer, topic: Internet (VI, 2–4, December 1996)
Vlado Škafar, topic: Film (VI, 1, June 1996) 


Authors:

Authors include Slovenian and foreign scientists, researchers, publicists, writers, artists, all selected based on the theme of a certain issue. The magazine also regularly offers space for first original presentations to authors of young generations (writers, experts and visual artists). For each issue, contributing authors are selected according to the criteria of expertise, interdisciplinarity and insightful thought.

Emzin
Institute of Creative Production, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana  
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin and authors