Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Borders of the City
Emzin: Borders of the City
Editors

Jasna Rackov
Editor in Chief
Mateja Seliškar Kenda
Assistant Editor in Chief
Metka Dariš
Art Director
Andrej Koritnik
Language Editor
Matjaž Uršič
Expert Consultant

Emzin: Borders of the City

Issue Year: XXIII, number: 1-2, November 2013

Demographic pressure already strains the capacity of local and national governments to manage urban change. Today, nearly one billion people live in slums, and in the absence of significant intervention that number is set to double in the next two decades. Will our future be dominated by mega-cities of poverty and despair, or can urbanization be harnessed to advance human and economic development?

The magazine Emzin will provide a critical exploration of the dynamic relationship between urbanism and development. Highlighting both the challenges and opportunities associated with rapid urban change, our main focus will be the historical relationship between urbanization and development, the role cities play in fostering economic growth in a globalizing world, the unique characteristics of urban areas, the importance of urban planning, governance and politics in shaping city futures. We will try to unveil interesting artistic concepts as results of modern city life and their impact on the city culture as well as the influence living in the city has on development on human personality.

 

Authors:

Zorana Bakovič, Izidor Barši, Matija Brumen, Urban Belina, Vasja Bratina, Italo Calvino, Nenad Cizl, Mauro Covacich, Daniele Croci, Karel Cudlín, Lijana Dejak, Louise Fili, Srečko Fišer, Aleksander Genis, Milton Glaser, Polona Glavan, Katja Goljat, Harry Gruyaert, Ida Hiršenfelder, Marjan Hočevar, Arne Hodalič, Simon Hudolin, Robert Hutinski, Andrej Koritnik, Primož Korošec, Nataša Kramberger, Meta Krese, Blaž Križnik, Mitja Ličen, Emil Memon, Jerry Moriarty, Boštjan Narat, Aleksander Ostan, Tomaž Pavčnik, Marko Peterlin, Mimi Podkrižnik, Julija Potrč, Svetislav Bata Prelić, Zoran Pungerčar, Mateja Rojc, Alenka Ropret, David Sandlin, Lucija Stupica Enbohm, Jože Suhadolnik, Marcel Štefančič, jr., Aleksa Šušulić, Petri Tamminen, Eduard Toader, Suzana Tratnik, Matjaž Uršič, Dragan Velikić, Uroš Zagožen.

Support

Emzin
Institute of Creative Production, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana  
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin and authors