Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Alternatives

Issue Year: XXIII

number: 3-4

December 2013

This thematic issue of the Emzin Arts Magazine deals with all the ways of living and thinking alternatively. The situtaion we live in demands that we reconsider our position and widen our horizons.

More

Highlights

Emzin: Borders of the City

Issue Year: XXIII

number: 1-2

November 2013

By 2030 more than sixty percent of the world's population will live in urban areas, with most of the world’s population growth over the next twenty-five years being absorbed by cities and towns in low and middle income countries. What are the consequences of this shift?

More
Emzin
Institute of Creative Production, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana  
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin and authors