Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Educational programme

Since 2000, Emzin Institute has been organising seminars on visual communication, thus providing Slovenian expert public and students with precious additional practical and theoretical education in the field. 

Lecturers from Slovenia and abroad have been speaking about the basics of graphic design, various genres of design and the importance of visual communications in Slovenia and abroad. The seminars provide thematic and professional insight, their aim being an exchange of practical experience and theoretical knowledge between the participants and lecturers. It is also their goal to enable an exchange of experience that would contribute to solving the current issues encountered by the participants in their everyday practice. What is particularly lacking in the Slovenian environment is the practical aspect, which is emphasised by the lecturers speaking of their experience with major clients.

Emzin seminars are aimed at a critical evaluation of contemporary traits in visual communication, efforts toward raising the level of the target group knowledge and an international exchange of knowledge. They are occasionally enhanced with lectures by Slovenian experts, both theoreticians and practitioners in visual communications. This helps increase the intensity of direct intercultural exchange, promote the discipline in Slovenia and provide the participants with additional relevant contents.

Emzin
Institute of Creative Production, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana  
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin and authors