Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Educational programme lecturers

Emzin seminar on graphic design

Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

19 May 2009 — 20 May 2009

Ben Bos
Netherlands
Bob van Dijk
Netherlands
Ralph Schraivogel
Switzerland

Gallery

Emzin seminar on graphic design

Austrotel hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

29 November 2000 — 30 November 2000

Jovica Veljović
Serbia

Gallery

Emzin workshop on photography

Agencija Kres, Kamniška 20, Ljubljana

16 November 1999 — 19 November 1999

Dragan Arrigler
Slovenia
Ricardo Callin
Italy
Franci Virant
Slovenia

Gallery
Emzin
Institute of Creative Production, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana  
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin and authors