Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Educational programme lecturers

Emzin seminar on visual communication

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

15 November 2011 — 16 November 2011

Max Kisman
Netherlands
Nick Bell
United Kingdom
Niels Schrader
Netherlands
Bojan Hadžihalilović
Bosnia and Herzegovina

Gallery

Emzin seminar on visual communication

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

17 May 2011 — 18 November 2011

Morag Myerscough
United Kingdom
Vladimir Čajka
Russian Federation
Martin Woodtli
Switzerland
Tomato Košir
Slovenia
Ciril Horjak
Slovenia

Gallery

Emzin seminar on visual communication

Architecture Museum of Ljubljana, Pot na Fužine 2, Ljubljana

11 May 2010 — 12 May 2010

Nikola Djurek
Croatia
Kari Piippo
Finland
Stefan Kiefer
Germany
Christoph Niemann
Germany

Gallery

Emzin seminar on graphic design

Garni hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

18 November 2008 — 19 November 2008

Erwin K. Bauer
Austria
Fons Hickmann
Germany
Gesine Grotrian-Steinweg
Germany

Gallery

Emzin seminar on graphic design

Austrotel hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

21 May 2001 — 23 May 2001

Stefan Sagmeister
Austria
Žare Kerin
Slovenia
Boris Balant
Slovenia

Gallery
Emzin
Institute of Creative Production, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana  
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin and authors