Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Educational programme lecturers

Emzin seminar on visual communication

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

15 November 2011 — 16 November 2011

Max Kisman
Netherlands
Nick Bell
United Kingdom
Niels Schrader
Netherlands
Bojan Hadžihalilović
Bosnia and Herzegovina

Gallery

Emzin seminar on visual communication

City Museum of Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

16 November 2010 — 17 November 2010

Steven Heller
United States
Louise Fili
United States
Dan Reisinger
Israel
Tony Brook
United Kingdom

Gallery

Emzin seminar on graphic design

Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

19 May 2009 — 20 May 2009

Ben Bos
Netherlands
Bob van Dijk
Netherlands
Ralph Schraivogel
Switzerland

Gallery

Emzin seminar on graphic design

Garni hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

20 May 2008 — 21 May 2008

Carin Goldberg
United States
James Biber
United States
Gail Anderson
United States

Gallery

Emzin seminar on graphic design

Garni hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

29 November 2006 — 30 November 2006

Irma Boom
Netherlands
Wim Crouwel
Netherlands
Marieke Müskens van Bemmel
Netherlands

Gallery

Emzin seminar on graphic design

Garni hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

16 November 2004 — 17 November 2004

April Greiman
United States
Anthon Beeke
Netherlands

Gallery

Emzin seminar on graphic design

Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

19 November 2002 — 20 November 2002

Rick Poynor
United Kingdom
Jonathan Barnbrook
United Kingdom

Gallery

Emzin seminar on graphic design

Austrotel hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

21 May 2001 — 23 May 2001

Stefan Sagmeister
Austria
Žare Kerin
Slovenia
Boris Balant
Slovenia

Gallery
Emzin
Institute of Creative Production, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana  
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin and authors