Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Educational programme lecturers

Emzin seminar on graphic design

Garni hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

20 May 2008 — 21 May 2008

Carin Goldberg
United States
James Biber
United States
Gail Anderson
United States

Gallery

Emzin workshop on photography

Agencija Kres, Kamniška 20, Ljubljana

16 November 1999 — 19 November 1999

Dragan Arrigler
Slovenia
Ricardo Callin
Italy
Franci Virant
Slovenia

Gallery

Emzin workshop on photography

Agencija Kres, Kamniška 20, Ljubljana

18 November 1998 — 21 November 1998

Dragan Arrigler
Slovenia
Janez Pukšič
Slovenia

Gallery
Emzin
Institute of Creative Production, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana  
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin and authors