Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Application

Please submit applications for upcoming educational seminars to the e-mail   emzin@guest.arnes.si.

Individuals: please state the following in the application:

- number of participants,
- names and surnames of participants
- addresses of participants,
- status (employed or student – in case of the latter please add a supporting document),
- contact details (e-mail, phone number).


When a legal entity (company, institute, organisation, etc.) submits applications for their employees, please add the following data:


- company name and address,
- tax ID number,
- specify whether the company is registered for VAT purposes.

Please state your preferred payment method in the application – choose from the following options:
- money order form,
- pro forma invoice (only for legal entities).

After receiving the money order form or pro forma invoice, please transfer the seminar fee no later than two days before the beginning of the seminar to the account 02010-0011235573 (open with NLB d. d., Ljubljana). You can only attend the seminar based on presenting a certificate of payment.

Cancellations are accepted no later than two days before the beginning of the seminar, otherwise the costs incurred will be charged.

Additional information (each working day from 9 am to 3 pm): + 386 (0)1 430 35 44 and + 386 (0)31 685 067 or emzin@guest.arnes.si.

Emzin
Institute of Creative Production, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana  
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin and authors