Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

O natečaju

Natečaj Fotografija leta se je z dolgoletno tradicijo, s številom sodelujočih, strokovno žirijo in z odmevnostjo v javnosti uveljavil kot osrednji vseslovenski fotografski natečaj, ki poteka v organizaciji zavoda Emzin in soorganizaciji Cankarjevega doma.

Namen projekta Fotografija leta je vzpodbujanje razvoja kakovostne avtorske in reportažne fotografije, ki ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Vzpodbuja tudi dialog o vprašanjih fotografije in si prizadeva za dvig njenega ugleda v poklicni, kritiški in širši kulturni javnosti. Te cilje uresničuje v obliki letnega natečaja, z nagrajevanjem in razstavitvijo najboljših prijavljenih del, posredno pa tudi z objavami nagrajenih opusov in s predstavitvijo nagrajenih avtorjev v reviji za kulturo Emzin. O izboru fotografij odloča petčlanska neodvisna strokovna žirija, ki jo sestavljajo ugledni domači in tuji poznavalci ter strokovnjaki s področja avtorske in reportažne fotografije.

Projekt Fotografija leta je zavod Emzin prvič organiziral leta 1993, od leta 1997 pa poteka neprekinjeno. V teh letih si je pridobil ugled in referenčnost med slovenskimi fotografi, število poslanih del iz leta v leto pa stalno narašča. V okviru vztrajnega prizadevanja za vsebinsko nadgradnjo strokovna žirija vključuje vedno nova imena.

Od leta 2006 dalje v njej ponovno redno sodeluje eden ali več tujih žirantov, zato v sodelovanju s Cankarjevim domom kot spremljevalni dogodek pripravljamo brezplačna predavanja za vse udeležence natečaja in širšo zainteresirano javnost. Doslej so v okviru natečaja Fotografija leta svoje poglede na fotografski medij prestavili naslednji tuji člani žirije: Christopher Anderson (ZDA), Wade Goddard (Nova Zelandija/Hrvaška), Ziyah Gafić (BiH), Balazs Gardi (Madžarska), Reiner Riedler (Avstrija), Antoine D'Agata (Francija), Klavdij Sluban (Slovenija/Francija), Thijs Wolzak (Nizozemska), Andrew Testa (VB), Milan Jaroš (Češka), Philippe Bordas (Francija), Karel Cudlín (Češka), Harry Gruyaert (Francija), Evžen Sobek (Češka), Peter Granser (Avstrija/ Nemčija).

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji