Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Razstavni program

Skupni imenovalec Emzinovega razstavnega programa so tri zvrsti vizualnih komunikacij: grafično oblikovanje, ilustracija in fotografija. Načrtujemo tako predstavitve mednarodno uveljavljenih avtorjev iz evropskih in neevropskih držav domači javnosti kot tudi uveljavljanje sodobnih slovenskih avtorjev v mednarodnem kulturnem prostoru. Posebno pozornost namenjamo prvim skupinskim in samostojnim predstavitvam mladih slovenskih grafičnih oblikovalcev, ilustratorjev in fotografov.

Emzinov razstavni program redno gostuje v več domačih razstaviščih: NLB Galerija Avla, Cankarjev dom, Galerija Fotografija, Galerija Vžigalica (Muzej in galerije mesta Ljubljane), MAO (Muzej za arhitekturo in oblikovanje) in MNZS (Muzej novejše zgodovine Slovenije). Pri tem gre izključno za izvirno produkcijo – torej za razstavne projekte, ki vsebinsko sledijo programskih usmeritvam zavoda in ki so pripravljeni posebej za izbran galerijski prostor.

Od leta 1993 dalje smo na različnih razstavnih prostorih v vlogi selektorja in producenta izbrali in pripravili več kot 95 razstav s področja vizualnih komunikacij tujih in domačih avtorjev ter avtorskih skupin.

NLB Galerija Avla je od leta 2000 dalje pod umetniškim vodstvom Emzina postala uveljavljen galerijski prostor, namenjen predstavitvam sodobnim vrhunskih domačih in tujih avtorjev grafičnega oblikovanja, ilustracije in fotografije. Galerija je pridobila stalno strokovno občinstvo, navdušuje pa tudi vse, ki ljubiteljsko spremljajo sodobno umetnost. Tako je postala didaktični prostor tako za ljubitelje kot za poznavalce sodobne vizualne umetnosti. Specifična lokacija in posledično velika frekventnost obiska prostorov NLB Galerije Avla Emzinovim razstavnim projektom zagotavljata visoko prepoznavnost in odmevnost.
Zavod želi z raznolikim razstavnim programom aktivno soustvarjati slovenski kulturni prostor in privabljati obiskovalce vseh generacij, saj so Emzinove razstave namenjene širši zainteresirani javnosti. Tako med ciljno publiko uvrščamo vse, ki profesionalno delajo na področju vizualnih komunikacij, nadalje vse tiste, ki se s področjem vizualnih komunikacij srečujejo posredno, in ne nazadnje širok krog obiskovalcev galerijskih prostorov.

Razstavni program med drugim oblikujemo tudi z namenom uresničevanja javnega interesa na področju likovne umetnosti in namenom spodbujanja medkulturnega dialoga. Zato intenzivno sodelujemo s tujimi institucijami (ambasade, kulturni centri, javne in zasebne galerije, tuje fundacije), ki podpirajo naše delo in pri izvedbi programa sodelujejo kot donatorji, sponzorji in svetovalci.

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji