Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Uredništvo in avtorji

Uredništvo:

 

Jasna Rackov, odgovorna urednica
Metka Dariš, likovna urednica
Mateja Seliškar Kenda, namestnica odgovorne urednice
Andrej Koritnik, lektor
Metka Dariš, Tomaž Perme (Kinetik), oblikovanje

 

Glede na izbrano temo uredništvo izbere enega ali več gostujočih sourednikov (občasno), programske sodelavce ter krog sodelujočih avtorjev, ki skupaj z uredništvom oblikujejo in uresničujejo programsko zasnovo tematske številke.

 

Souredniki tematskih številk:

 

Mirt Komel, tema Svet stvari (XXII,št. 3-4, december 2012)
Matjaž Uršič, tema Meje mesta (XXIII, št. 1-2, november 2013)
Bojan Baskar, tema Mediteran (XXII, 1–2, junij 2012)
Žiga Vodovnik, tema Sodobna družbena gibanja (XXI, 3–4, december 2011)
Robi Kroflič, Metka Kuhar, tema Otroštvo (XXI, 1–2, junij 2011)
Tanja Petrović, tema Jezik (XX, 1–2, junij 2010)
Mojca Ramšak, Marjan Smrke, tema Podoba in prevara ( XIX, 1–2, junij 2009)
Denis Mancevič, tema Sodobna Rusija (XVIII, 1–2, junij 2008)
Svetlana Slapšak, tema Humor (XVI, 1–2, junij 2006)
Vesna V. Godina, tema Strah (XV, 3–4, december 2006)
Metka Mencin Čeplak, tema Vrednote (XV, 1–2, junij 2005)
Blanka Tivadar, tema Hrana (XIV, 3–4, december 2004)
Rastko Močnik, Tanja Rener, A. Godina, Igor Škamperle, tema Komunikacija (XIII, 3–4, december 2003)
Vasilij Cerar, Andrej Marušič, Lilijana Stepančič, tema Smrt (XII, 1–2, julij 2002)
Tanja Rener, tema Ženske (XI, 3–4, december 2001)
Mirjana Nastran Ule, Rastko Močnik, Polona Mateja Wallas, tema Identiteta (XI, 1–2, julij 2001)
Irena Weber, tema Pot, potovanje (X, 3–4, december 2000)
Urša Komac, Špela Kuhar, Apolonija Šušteršič, tema Dom, domovanje (IX, 3–4, december 1999)
Zdravko Duša, tema Propaganda, reklama, oglaševanje (VII, 3–4, 1997)
Bojana Leskovar, tema Evropski mesec kulture (VII, 1–2, maj 1997)
Igor Štromajer, tema Internet (VI, 2–4, december 1996)
Vlado Škafar, tema Film (VI, 1, junij 1996)

 

Avtorji:

 

Avtorji in avtorice revije so domači in tuji znanstveniki, raziskovalci, publicisti, literati, umetniki, izbrani glede na temo posamezne številke. Obenem želi revija redno ponuditi prostor tudi predstavnikom mlajših generacij za prve avtorske predstavitve (mladi literati, strokovnjaki in vizualni umetniki). Vsakokratni kriteriji izbire sodelujočih avtorjev in avtoric so strokovnost, interdisciplinarnost in miselna pronicljivost.

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji