Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Meje Mesta

Letnik: XXIII

številka: 1-2

November 2013

Danes smo povsod po svetu priče procesom intenzivne urbanizacije, pri čemer vse bolj izginjajo meje med mesti, suburbanimi območji in podeželjem. Po nekaterih podatkih naj bi do leta 2030 v mestih oz. urbanih območjih prebivalo več kot šestdeset odstotkov svetovnega prebivalstva.

Več
Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji