Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Otroštvo
Emzin: Otroštvo
Uredništvo

Jasna Rackov
odgovorna urednica
Tanja Hladnik
namestnica odgovorne urednice
Metka Dariš
likovna urednica
Andrej Koritnik
lektor
Robi Kroflič
sourednik teme
Metka Kuhar
sourednica teme

Emzin: Otroštvo

Letnik: XXI, številka: 1–2, June 2011

Otroštvo je tema, ki je skupna vsem ljudem, obenem pa je zaradi specifičnih okoliščin, ki oblikujejo življenjsko okolje vsakega posameznika, skrajno individualizirana. Univerzalnosti otroškega sveta, kot so igra, radovedni izleti ali pobegi v fantazijski svet, odnos do staršev in drugih avtoritet ter izzivi odraščanja, se prepletajo z vplivom kulturnih, družbenih, ekonomskih, političnih in drugih dejavnikov, zaradi katerih prihaja do razlik v otroštvu na podlagi spola, nacionalne pripadnosti, družbenega sloja itd.

Pri oblikovanju vsebine revije nas bodo zanimali fenomeni zahodnega sveta, kjer družba pred otroka po eni strani postavlja nerealno visoke zahteve, hkrati pa se otroštvo tako razvojno-psihološko kot fizično vztrajno podaljšujeta.

Posebno pozornost bomo posvetili tudi aktualnim izrazitim spremembam v podobi otroštva – od pojmovanja otroka kot egocentričnega, kognitivno šibkega bitja, ki potrebuje zaščito in dosledno discipliniranje, da bi enkrat v prihodnosti postal avtonomen odrasel človek, do prepoznanja otroka kot miselno in socialno zmožnega bitja, ki ga moramo vključevati v procese odločanja, mu ponujati priložnosti za aktivno raziskovanje življenjskega okolja, umetniško ekspresivnost in sooblikovanje socialnih sredin.

 

Otroci poslušajo življenje v vsaki od njegovih oblik, barv in poslušajo ostale: odrasle ter sovrstnike. Hitro prepoznajo, kako je lahko dejanje poslušanja – se pravi opazovati, vendar tudi tipati, vohati, okušati, iskati – temeljno dejanje sporazumevanja. Otroci so biološko dovzetni za komunikacijo, biti v odnosu, živeti sebe v odnosu.

 

Carlina Rinaldi: Pedagogika poslušanja (odlomek)


V tej številki so sodelovali

Maja Alibegovič, Andreja Alt, Zorana Baković, Veljko Barbieri, Urban Belina, Matija Brumen, William A. Corsaro, Jordan Cvetanović, Vladimir Čajka, Lijana Dejak, Aleš Gregorič, Ida Hiršenfelder, Ciril Horjak, Vid Jeranko, Miljenko Jergović, Mirta Kokalj, Anica Mikuš Kos, Stefan Kiefer, Lojze Kovačič, Robi Kroflič, Metka Kuhar, Matej Leskovšek, Bojana Lobe, Izar Lunaček, Nela Malečkar, Patricija Maličev, Viktor Mazin, Morag Myerscough, Karlo Medjugorac, Tomato Košir, Mira Mihelič, Zoran Milivojević, Peter Moss, Ivan Mrak, Tatjana Mušič, Andrej Naterer, Aleksander Ostan, Barbara Pešut, Matjaž Pikalo, Nedeljka Pirjevec, Mimi Podkrižnik, Blažka Müller Pograjc, Sonja Polanc, Svetislav Bata Prelić, Lora Power, Marc Riboud, Carlina Rinaldi, Alenka Ropret, Andrej Rozman Roza, Sondra Sainsbury, Mateja Sedmak, Spyros Spyrou, Jure Stojan, Vlado Škafar, Suzana Tratnik, Zdravko Trebješanin, Bojana Vajt, Dragan Velikić, Aljaž Vindiš, Goran Vojnović, Martin Woodtli, Meta Wraber, Dane Zajc

Iz vsebine

Podpora

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji