Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: ljubezen (razprodano)
Emzin: ljubezen (razprodano)
Uredništvo

Metka Dariš
glavna urednica
Dušan Dovč
odgovorni urednik
Jasna Rackov
direktorica trženja
Alenka Pirman
pomoč pri urejanju teme

Emzin: ljubezen (razprodano)

Letnik: X, številka: 1–2, July 2000

Ali je želja po ljubezni potreba, prepričanje, bolezen, vrednota, fiziološka nujnost ali samo hormonska nujnost? Kakšne družbene okove nam natika to čustvo? In pred katerimi nas ščiti? Tematska številka Emzina je posvečena diktaturi ljubezni. O ljubezni so sodelavci revije spregovorili na več načinov: od intimne refleksije ali spominov na prvo/pravo ljubezen, do diskurza, ki s filozofskim, sociološkim ali psihološkim slovarjem opisuje to čustvo. Revija bo ljubezen predstavila predvsem kot čustvo, ki v prvi vrsti obvladuje intimo vsakega posameznika, hote ali nehote pa hkrati presega prostor intime in posega tudi v ekonomijo, marketing, industrijo, vero, umetnost …

 

V tej številki so sodelovali

Mojca Dobnikar, Tanja Grgurevič, Irena Matko Lukan, Zoran Milivojević, Vinko Vegelj, Slavko Ziherl, Helena Šuštar, Bogdan Lešnik, Zdenka Šadl, Gorazd Kocjančič, Zoran Kanduč, Dušan Rutar, Tea Hvala, Jana S. Rošker, Alojz Ihan, Katarina Majerhold, A. Godina, Milan Pajk, Boris Gaberščik, Maja B. Jančič, Jana Valenčič, Vesna Teržan, Stendhal, Anthony Giddens, Denis de Rougement, Sveti Maksim Spoznavalec, Michel Houellebecq, Fernando Pessoa, Eduard Limonov, Irena Woelle, Vuk Čosić, Katarina Toman, Damijan Kracina, Carolina Caycedo Sanchez, Raimond Chaves, Nika Špan, Kruno Stipesević, Tomo Brejc, Aleš Gregorič, Jernej Humar, Jure Eržen, Tomi Lombar, Mirko Ilić, Slavimir Stojanović, Vladan Srdić, Aleksandra Vajd, Tomaž Perme

Iz vsebine

Podpora

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji