Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Identiteta (razprodano)
Emzin: Identiteta (razprodano)
Uredništvo

Metka Dariš
glavna urednica
Dušan Dovč
odgovorni urednik
Jasna Rackov
direktorica trženja
Mirjana Nastran Ule
pomoč pri urejanju teme
Rastko Močnik
pomoč pri urejanju teme
Polona Mateja Wallas
pomoč pri urejanju teme

Emzin: Identiteta (razprodano)

Letnik: XI, številka: 1–2, July 2001

Identitetni diskurz je izjemno fleksibilen, pojmovno lahko reflektira identifikacijo s telesom, osebno in skupinsko identiteto, kulturno identiteto in etničnost ter nacionalno identiteto. Izmuzljivost pojma povzroča stalno spremenljivost, hkrati pa zahteva stalno investiranje. V pozni moderni se spremembe identitetnih konceptov ali politik usmerjajo iz težkih baz (religija, nacija, etnija, ideologija) na lahke baze (telo, potrošnja, posameznik). Velike zgodbe so zaključene, identiteta svojo zgodbo pripoveduje na nivoju avtobiografije. Njeno narativno jedro postaja življenjska zgodba posameznika. Avtobiografska pripoved govori o »mojem« delu, stilu komuniciranja, okusu, mojih sanjah, spominih … Vendar takšna zgodba izgublja trdna tla pod nogami, pravih in stalnih sidrišč ni več, iz trenutka v trenutek, dneva v dan, obdobja v obdobje spreminjamo svoj Jaz …

 

V tej številki so sodelovali

Marko Brecelj, Nikolai Jeffs, Aleksandra Kostić, Nataša Velikonja, Metka Krašovec, Kutlug Ataman, Drago Kos, Metka Kuhar, Metka Mencin Čeplak, Polona Mrvar, Tanja Rener, Saša Šavel, Boris Gaberščik, Maja B. Jančič, Milan Pajk, Vesna Teržan, Jana Valenčič, Borut Kajbič, Miklavž Pirnat, Tomaž Plahuta, Ozren Škondrić, Mina Žabnikar, Stefan Sagmeister, Boris Balant, Tomaž Lunder, Katarina Sadovski, Tanja Verlak, Jure Eržen, Martin Bricelj, Aleksandra Vajd, Tomaž Perme

Iz vsebine

Podpora

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji