Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Ženske (razprodano)
Emzin: Ženske (razprodano)
Uredništvo

Metka Dariš
glavna urednica
Dušan Dovč
odgovorni urednik
Jasna Rackov
direktorica trženja
Tanja Rener
pomoč pri urejanju teme

Emzin: Ženske (razprodano)

Letnik: XI, številka: 3–4, December 2001

O ženskah tukaj in zdaj lahko spremljamo množico mnenj, največkrat površnih in pristranskih. Emzin je drugačen, saj v njem sodelujejo avtorji in avtorice, ki o ženskah razmišljajo brez predsodkov.

 

V tej številki so sodelovali

Koen Van Daele, Zoran Kanduč, Bogdan Lešnik, Darko Štrajn, Miha Zadnikar, Mirjam Southwell, Susan Tuckett, Nancy Lindisfarne, Sanja Cukut, Katja Draksler, Zalka Drglin, Metka Kuhar, Vesna Leskošek, Mojca Sušnik, Suzana Štular, Mateja Zobarič, Jelka Zorn, Jana Kerčmar, Teja Komuskič, Tatjana Mušič, Elaine Polkey, Ludmila Sraj, Tanja Volčjak, Marko Crnkovič, Brina Švigelj Merat, Sandra Vitaljić, Oliviero Toscani, Jasna Andrič, Slavimir Stojanovič, Aleksandra Vajd, Barbara Ogrič, Tomaž Perme, Mirko Ilić, Stefan Sagmeister, Igor Arih, Boris Balant, Maja Gspan Vičič, Novi kolektivizem, Špela Trobec Jovanovič

Iz vsebine

Podpora

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji