Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Smrt
Emzin: Smrt
Uredništvo

Metka Dariš
glavna urednica
Miljana Cunta
odgovorna urednica
Jasna Rackov
direktorica trženja
Vasilij Cerar
pomoč pri urejanju teme
Andrej Marušič
pomoč pri urejanju teme
Liljana Stepančič
pomoč pri urejanju teme

Emzin: Smrt

Letnik: XII, številka: 1–2, July 2002

Kljub vseprisotnosti fenomena smrti v zasebnem in javnem življenju ter na poseben način v medijskem prostoru, ostaja to vprašanje v sodobni družbi le površno obravnavano, zaradi tega pa marginalizirano in tabuizirano. Emzinove strani ponujajo strokovno poglobljeno in kritično reflektirano branje te »neprijetne«, a zato nič manj neizogibne teme.

 

V tej številki so sodelovali

Jože Telban, Igor Škamperle, Jože Balažic, Tatjana Žargi, Kathleen Foley, Mary Callaway, Wolfgang Rutz, Lucija Stupica, Aleš Črnič, Alojz Ihan, Aleksandar Štulhofer, Jože Štupnikar, A. Godina, Jana Valenčič, Branko Šturbej, Urška Lunder, Milan Pajk, Boris Gaberščik, Polona Glavan, Marko Noč, Marija Vegelj-Pirc, Miro Šlibar, Tomaž Hrovat, Nika Dimec, Majda Barjaktarevič, Sebastijan Kurmanšek, Špela Kasal, Peter Uhan, Matej Povše, Slavimir Stojanovič, Jasna Andrič, Tomaž Perme, Sebastjan Kurmanšek, Tomo Brejc, Špela Kasal,

Iz vsebine

Podpora

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji