Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Denar
Emzin: Denar
Uredništvo

Metka Dariš
glavna urednica
Miljana Cunta
odgovorna urednica
Jasna Rackov
direktorica trženja

Emzin: Denar

Letnik: XII, številka: 3–4, December 2002

V družbeni realnosti tržnega gospodarstva pomeni denar vir moči, užitka, varnosti in svobode, potrošniku postmoderne družbe pa predstavlja statusni simbol, ki lahko odpira vrata v svet družbene prepoznavnosti ali vodi v socialno izobčenost. O denarju kot sredstvu menjave, načinu komunikacije in temelju družbenega (ne)reda smo v Emzinu spregovorili nepristransko in poglobljeno. Strokovni prispevki, poljudno zasnovane refleksije in zgodbe iz vsakdanjika ponujajo priložnost za premislek vsem, ki so pripravljeni preveriti svoja stališča in si izoblikovati celovitejši pogled na fenomen denarja, ki se na tak ali drugačen tiče vsakogar izmed nas.

 

V tej številki so sodelovali

Matjaž Hanžek, Urban Vehovar, Una Tumpej, Peter Frankl, Anton Mlinar, Vladimira Rejc, Jonathan Barnbrook, Janez Škrabec, Vasjo Klavora, Milana Vajdo, Vitomir Čop, Ivan Ribnikar, Anton Kramberger, Stane Andolšek, Viljem Ščuka, A. Godina, Janez Arh, Ervin Hladnik Milharčič, Jana Valenčič, Una Tumpej, Alen Ožbolt, Milan Pajk, Boris Gaberščik, Darija Mavrič, Rick Poynor, Slavimir Stojanovič (FUTRO), Tomaž Perme, Aleksandra Vajd

Iz vsebine

Podpora

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji