Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Sodobna družbena gibanja
Emzin: Sodobna družbena gibanja
Uredništvo

Jasna Rackov
odgovorna urednica
Mateja Seliškar Kenda
namestnica odgovorne urednice
Metka Dariš
likovna urednica
Žiga Vodovnik
sourednik
Andrej Koritnik
lektor

Emzin: Sodobna družbena gibanja

Letnik: XXI, številka: 3-4, December 2011

Globalna iniciativa Occupy je ponovno potrdila tezo, da je potrebno družbena gibanja in s tem družbene spremembe razumeti kot »orgazme zgodovine« (Fremion). So namreč v nastajanju dlje časa, kot vidimo oz. želimo videti, zato nas vedno znova preseneti njihov nenaden »izbruh«. V tem nastajanju ne manjka niti simbolike. Ne manjka je niti pred Ljubljansko borzo, kjer je ob protestih 15o zaradi vibracij (mogoče česa drugega?) odpadla črka R, ki jo je nadomestila improvizirana črka J. Sporočilo détournementa je jasno: »najnovejša družbena gibanja«, kot je gibanja na prelomu tisočletja poimenoval Richard J. F. Day, namreč v ocenjevanju političnih izbir (tako taktičnega kot strateškega delovanja) vodi nova logika. Če je v preteklosti njihovo delovanje in politične izbire določal premislek o učinkih na nasprotnika, danes njihove izbire določa premislek o učinku na njih same. Ne gre več torej zgolj za BOJ PROTI, temveč čedalje bolj za BOJ ZA. Če smo konkretni, gre za boj za novo, »demokratizirano demokracijo«, ki je pluralna in hkrati inkluzivna.

 

Žiga Vodovnik: Infrapolitika družbenih gibanj (odlomek)

 

Uredništvo

Jasna Rackov, odgovorna urednica

Mateja Seliškar Kenda, namestnica odgovorne urednice

Metka Dariš, likovna urednica

Žiga Vodovnik, sourednik teme

Iz vsebine

Podpora

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji