Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Sodobna Rusija (razprodano)
Emzin: Sodobna Rusija (razprodano)
Uredništvo

Jasna Rackov
odgovorna urednica
Tanja Hladnik
namestnica odgovorne urednice
Metka Dariš
likovna urednica
Andrej Koritnik
lektor
Denis Mancevič
sourednik teme

Emzin: Sodobna Rusija (razprodano)

Letnik: XVIII, številka: 1–2, June 2008

Tematska številka osvetljuje trenutno stanje v sodobni ruski družbi na podlagi predpostavke, da je tudi tako veliko in heterogeno državo mogoče razumeti skozi analizo in predstavitev ključnih družbenih, socialnih in kulturnih sistemov.

Hitre spremembe v ruski družbi narekujejo potrebo po refleksiji in predstavitvi družbenih in drugih fenomenov Rusije 21. stoletja. Zato revija vključuje različne razsežnosti pojma sodobna Rusija s sociološkega, antropološkega, politološkega in kulturološkega vidika. Predvsem smo želeli osvetliti sodobno rusko stvarnost zunaj okvirov običajne črno-bele zahodnoevropske perspektive, ki sodobne ruske fenomene označuje predvsem skozi dihotomne delitve na »dobro« in »slabo«, demokratično in totalitarno ipd. Poleg tega so nas med drugim zanimala vprašanja sodobne ruske literature, vizualne umetnosti ipd.

Zanimali so nas pogledi skozi oči Rusov, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji, skozi oči sodobnih ruskih kulturnih ustvarjalcev, skozi oči ljudi, katerih življenjske poti so tako ali drugače prepletene z Rusijo, in ne nazadnje tudi skozi oči domačih avtorjev, ki se akademsko in poklicno ukvarjajo z družbenimi, kulturnimi, političnimi in drugimi vprašanji sodobne Rusije.

 

V tej številki so sodelovali

Andreja Alt, Gail Anderson, James Biber, Anna Bodrova, Boris Balant, Marianna Bersadska, Dimitrij Lvovič Bikov, Klemen Jelinčič Boeta, Vanja Bućan, Jelka Ciglenečki, Jordan Cvetanović,  Igor Borisovič Čubajs, Lijana Dejak, Edo Fičor, Katja Čibej Fras, Polona Frelih, Vesna V. Godina, Carin Goldberg, Ksenya Gurshtein, Ksenija P. Hahonina, Andrej Herakovič, Arne Hodalič, Miha Javornik, Vojko Kogej, Aleksej Kolmikov, Tatjana N. Komarova, Bogomir Kovač, Primož Krečič, Miha Lampreht, Renata Litvinova, Andrej Logvin, Anatolij Lomohov, Maja Lozić, Denis Mancevič, Victor Mazin, Stacey Mutkin, OSTENGRUPPE, Tomaž Pavčnik, Blaž Podlesnik, Anna Reid, Božo Repe, Alenka Ropret, Primož Sark, Marjan Smrke, Branko Soban, Vladimir Sorokin, Andrej Stopar, Mladen Uhlik, Ljudmila Jevgenjeva Ulicka, Jana Valenčič, Lilja Rajko Varjačič, Jugoslav Vlahović, Tamara Vodopivec, Vid Vodušek, Urška Zabukovec, Jernej Zupančič  

Iz vsebine

Podpora

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji