Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Čas
Emzin: Čas
Uredništvo

Jasna Rackov
odgovorna urednica
Irena Bezlaj
namestnica odgovorne urednice
Metka Dariš
likovna urednica
Andrej Koritnik
lektor

Emzin: Čas

Letnik: XVIII, številka: 3–4, December 2008

Sodobni človek se pogosto čuti ogroženega zaradi pomanjkanja časa in redkokdaj se mu zdi, da ga ima dovolj. Kot da mu nekdo sistematično krade minute, ure, celo dneve. Je to zato, ker v globaliziranem svetu možnost izbire postaja brezmejna? Zdi se namreč, da vse večja ponudba proizvodov, storitev in informacij vse bolj obremenjuje posameznika, saj terja vedno več časa za odločanje. Kako je dojemanje časa povezano s potrošnjo in porabo? Kaj se zgodi z dojemanjem časa, ko pri posamezniku nastopi brezposelnost, brezdelje ali dolgčas?

Vse kaže na to, da pri zaznavanju časa med ljudmi ni univerzalnosti, čeprav se nam v vsakdanjem življenju zdi, da je čas en sam. Dvom o absolutnosti in linearnosti časa se je iz fizike prenesel v družboslovje in širše družbene strukture. S transformacijo moderne časovne paradigme je prišlo do novih opredelitev in razumevanj časa. Pestrost razlik v pojmovanju časa se kaže tudi v primerjavi med različnimi kulturami. Doživljanje časa pa je, kljub njegovi družbeni pogojenosti, odvisno tudi od bioloških osnov, ki so posledica dolgotrajne evolucije. Na razumevanje časa v sodobnem svetu vplivajo tudi nove tehnologije in virtualne realnosti. Lahko bi govorili o vzporednih časovnih svetovih, ki se tu na novo odpirajo, nadgrajujejo in upirajo biološkemu času.

 

V tej številki so sodelovali

Barbara Adam, David Albahari, Andreja Alt, Damir Arsenijević, Zorana Baković, Veljko Barbieri, Erwin K. Bauer, Aleš Berger, Tina Bilban, Jorge Luis Borges, Jordan Cvetanović, Marjana Dermelj, Andrej Detela, Sašo Dolenc, Marko Dolinar, Steve Donaldson, Edo Fičor, Aleš Gregorič, Aubrey de Grey, Gesine Grotrian-Steinweg, Fons Hickmann, Klemen Jelinčič Boeta, Zoran Kanduč, Milan Kleč, Želimir Koščević, Boris Kragelj, Ženja Leiler, Bogdan Lešnik, Aleksandar Maćašev, Olga Markič, Viktor Mazin, Luka Omladič, Tomaž Pavčnik, Dušan Petrač, Zvezdan Pirtošek, Rado Pišot, Sonja Polanc, Gregor Pompe, Ksenija H. Potočnik, Alenka Ropret, Karlheinz Steinmüller, Janez Strnad, Borut Telban, Suzana Tratnik, Miha Turšič, Peter Umek, Marko Uršič, Jana Valenčič, Goran Vojnović, ZEK Crew, Marija Zidar, Dunja Zupančič, Ernest Ženko, Dragan Živadinov

Iz vsebine

Podpora

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji