Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzin: Alternative
Emzin: Alternative
Uredništvo

Jasna Rackov
odgovorna urednica
Mateja Seliškar Kenda
namestnica odgovorne urednice
Metka Dariš
likovna urednica
Andrej Koritnik
lektor

Emzin: Alternative

Letnik: XXIII, številka: 3-4, December 2014

Alternativa se pojavi, kadar življenje v dolgočasju inercije, kjer vse teče samo po sebi, naleti na svoje meje. Kadar življenje kot tako izstopi iz svoje zgolj repetitivne funkcije samo-obnavljanja. Alternativno vselej kaže na nek moment nepredvidljivosti in nerazložljivosti situacije: alternative ne moremo poroditi na silo, načrtno, temveč se na nek način porodi »v pravem času in pravem kraju«, ko inertnost družbenega razvoja vzpostavi razmere, ki so za človeka in življenje ponižujoče. Ne gre pa tega pojma vedno radikalizirati v smislu nečesa povsem nasprotnega in povsem nekompatibilnega z obstoječim. V tem smislu pomeni predvsem »drugačno« - drugačno od tistega, česar smo vajeni.

 

O alternativnem lahko danes govorimo v ekonomskem smislu, kadar tržnih dejavnosti ne postavljamo hierarhično nad ostale vidike življenja, temveč za vse produkcijske dejavnosti iščemo uravnoteženost v odnosu do zahtev naravnega in socialnega okolja, v smislu alternativnih načinov sobivanja, v alternativnem političnem modelu, ali celo v alternativni družbi nasploh. Ne glede na to, v katerem smislu govorimo o alternativnem, delati nekaj »drugače« predstavlja konstanten napor, proces, v katerem se vedno znova odločamo za pot, ki je težja od nedejavnega življenja.

 

V tej številki so sodelovali:

Daisuke Akita, Karolina Babič, Izidor Barši, Urban Belina, Stefano Benni, Jan Boelen, Matjaž Brulc, Miljana Cunta, Jordan Cvetanović, Miha Erjavec, Boštjan Gorenc – Pižama, Peter Granser, Stanislav Habjan, Klasja Habjan, Martin Hablesreiter, Arja Hyytiäinen, Srečko Horvat, Alojz Ihan, Renata Karba, Milan Kleč, Ulrike Koeb, Suzana Koncut, Aljaž Košir – Fejzo, Ana Kovač, David Krančan, Izar Lunaček, Marcel Mariën, Dijana Matković, Zoran Milivojević, Maša Ogrin, Borut Osonkar, Janko Petrovec, Ajda Schmidt, Mateja Seliškar Kenda, Svetlana Slapšak, Evžen Sobek, Sarival Sosič, Jure Stojan, Sonja Stummerer, Maja Petrović - Šteger, Mimi Podkrižnik, Fernanda Prado Verčič, Svetislav Bata Prelić, Stanislav Stratiev, Namita Subiotto, Andraž Teršek, Michel Tournier, Miha Turšič, Kristof Vrancken, Dunja Zupančič, Danijel Žeželj, Dragan Živadinov, Tadej Žnidarčič.

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji