Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Revija za kulturo Emzin

Revija za kulturo Emzin je v letu 2012 vstopila v dvaindvajseto leto neprekinjenega izhajanja. Od prvih fanzinskih korakov pri spremljanju alternativnega družbenega, družabnega in kulturno-umetniškega dogajanja v Ljubljani in Sloveniji je Emzin v dveh desetletjih prerasel v revijo, ki se posveča aktualnim kulturnim, umetniškim in družbenim fenomenom.

Od leta 1995 so številke tematsko urejene kot zbornik besedil različnih žanrov in vizualnih predstavitev na izbrano temo. Uredništvo izbira teme na podlagi aktualnosti – tako v slovenskem kot tudi v širšem, globalnem prostoru –, vendar jih obenem večina učinkuje nadčasno in občečloveško. Ta navidezna splošnost obenem predstavlja svojevrsten izziv, saj je izhodišče marsikdaj izrazito vsakdanje, samoumevno, a prav zato toliko bolj kliče po tehtnem premisleku.

Temeljne značilnosti revije Emzin so kritična obravnava izbranih tem in angažirani avtorski prispevki, poseben vsebinski poudarek je namenjen tudi grafičnemu oblikovanju, avtorski fotografiji in ilustraciji. Tematska zasnova revije spodbuja pretok strokovnega znanja med različnimi institucijami, intelektualnimi skupinami in ustanovami, ne da bi ob tem pozabila na potrebe bralcev. Vsebinsko pestrost Emzina dopolnjuje in zaokroža skrbno izdelana likovna podoba, ki ostaja prepoznavni znak edine tovrstne revije za kulturo v slovenskem prostoru.

Stalne rubrike v tematskih številkah so: intervju (pogovori z znanimi domačimi in tujimi osebnostmi, ki ponujajo osebne strokovne poglede na obravnavano temo), zgodbe (zaključena celota izrazito osebnih pogledov posameznega avtorja na izbrano temo; vsaka zgodba je opremljena s posebej za to priložnost narejeno ilustracijo mlajšega domačega ali priznanega tujega ilustratorja), teorija (interdisciplinaren preplet strokovnih tekstov uveljavljenih teoretikov z najrazličnejših področij: sociologije, psihologije, filozofije, antropologije, ekonomije, umetnostne zgodovine itd.), dnevnik (intimne beležke razmišljajočih posameznikov), branje (eseji izbranih piscev, ki dano temo osvetljujejo z različnih zornih kotov), reflektor (osebne izpovedi kolumnistov), vizualni esej (domači in tuji ustvarjalci (fotografi, ilustratorji, grafični oblikovalci) različnih generacij svoje mnenje o določeni temi izražajo s pomočjo izvirnih podob), prevodi humanistike (prve in ponovne objave humanističnih besedil v slovenskem jeziku), domača literatura (prve objave leposlovnih besedil) in prevodi tuje literature (prve in ponovne objave del tujih avtorjev v slovenskem jeziku).

Seznam doslej objavljenih vsebin se danes bere kot izbrana poglavja iz antropologije vsakdanjega življenja. Med letoma 1995 in 2012 smo obravnavali naslednje teme s področja širše kulture in družbe:
Fotografija; Film; Internet; Evropski mesec kulture ; Propaganda, reklama, oglaševanje; Trivialna umetnost, šund, kič; Telo; Grafično oblikovanje; Dom in domovanje; Ljubezen; Pot in potovanje; Identiteta; Ženske; Smrt; Denar; Užitek; Komunikacija; Delo; Hrana; Vrednote; Strah; Humor; Lastnina; Nadzor; Inteligenca, inteligentnost; Sodobna Rusija; Čas; Podoba in prevara; Spomin; Jezik; Ameriški sen; Otroštvo; Sodoba družbena gibanjaMediteran, Svet stvari, Meje mesta in Alternative.

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji