Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Izobraževalni program

Zavod Emzin od leta 2000 naprej redno pripravlja seminarje vizualnih komunikacij, s katerimi nudi slovenski strokovni javnosti in študentom dragoceno dodatno praktično in teoretično izobraževanje na tem področju.

Dosedanji predavatelji iz Slovenije in tujine so predstavili osnove grafičnega oblikovanja, različne oblikovalske žanre in pomen vizualnih komunikacij v Sloveniji in tujini. Seminarji so tematsko in strokovno poglobljeni, njihov namen pa je izmenjava praktičnih izkušenj in teoretičnega znanja med udeleženci in predavatelji. Cilj seminarjev je tudi izmenjava izkušenj, ki naj bi pripomogle k reševanju aktualnih izzivov, s katerimi se srečujejo udeleženci pri svojem vsakodnevnem delu.V slovenskem prostoru manjka predvsem praktični vidik, ki ga izpostavljajo naši predavatelji in njihove izkušnje z velikimi naročniki.

Cilji Emzinovih seminarjev so kritično ovrednotenje sodobnih smeri vizualnih komunikacij, prizadevanje za dvigovanje ravni znanja ciljne skupine in izmenjava znanj s tujino. Občasno jih nadgradimo s predavanji slovenskih strokovnjakov, teoretikov in praktikov na področju vizualnih komunikacij. Tako povečujemo intenzivnost neposredne medkulturne izmenjave, promoviramo domačo stroko in udeležencem izobraževanja zagotavljamo še več ustreznih vsebin.

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji