Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Emzinov seminar vizualnih komunikacij

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

15. november 2011 — 16. november 2011
Predavatelji

Max Kisman
Nizozemska
Nick Bell
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Niels Schrader
Nizozemska
Bojan Hadžihalilović
Bosna in Hercegovina

Vabilo

emzinov-seminar-nov2011.pdf

Podpora

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji