Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Prijava

Prijave za aktualno izobraževanje sprejemamo na e-naslovu emzin@guest.arnes.si.
 

Fizične osebe v prijavi obvezno navedite naslednje podatke:

- število udeležencev, ki jih prijavljate,
- ime in priimek udeležencev,
- naslov udeležencev,
- status (zaposlen ali študent – v tem primeru posredujte tudi dokazilo),
- kontakt (e-naslov, telefonska številka).


Če pravna oseba (podjetje, zavod, društvo ipd.) na izobraževanje prijavlja svoje zaposlene, zgornjim podatkom dodajte še:

- naziv in naslov podjetja,
- davčno številko podjetja,
- podatek o tem, ali ima podjetje status davčnega zavezanca.


V prijavi navedite želeni način plačila, izbirate lahko med naslednjima možnostima:

- plačilo položnice,
- plačilo predračuna (velja samo za pravne osebe).


Po prejemu položnice ali predračuna nakažite kotizacijo najkasneje dva dneva pred začetkom izobraževanja na račun 02010-0011235573 (odprt pri NLB d. d., Ljubljana). Izobraževanja se boste lahko udeležili le na podlagi pisnega dokazila o plačilu.

Odpovedi sprejemamo najkasneje dva dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunamo nastale stroške.

 

Dodatne informacije (vsak delavnik od 9. do 15. ure):+ 386 (0)1 430 35 44 in + 386 (0)31 685 067 ali emzin@guest.arnes.si.


Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji