Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Vizija in poslanstvo zavoda Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Program zavoda vključuje naslednje dejavnosti:
- izdajanje revije za kulturo Emzin (1990–),
- organizacija vseslovenskega fotografskega natečaja in razstave Fotografija leta (1993–),
- organizacija izobraževalnih seminarjev s področja vizualnih komunikacij (1997–),
- selekcija in produkcija razstav vizualnih komunikacij na več razstaviščih (2000–).

V okviru zaokroženega programa, katerega skupni imenovalec so vizualne komunikacije, načrtujemo tako predstavitve mednarodno uveljavljenih avtorjev iz evropskih in neevropskih držav domači zainteresirani javnosti kot tudi uveljavljanje sodobnih slovenskih avtorjev v mednarodnem kulturnem prostoru. Posebno pozornost namenjamo prvim skupinskim in samostojnim predstavitvam mladih slovenskih ustvarjalcev. Celoten program zavoda Emzin je zasnovan tudi z namenom uresničevanja javnega interesa na področju likovne umetnosti.

Zavod želi z raznolikim programom aktivno soustvarjati slovenski kulturni prostor in privabljati še večje število obiskovalcev vseh generacij. Predvsem pa glede na vsebinsko usmeritev programa kot najpomembnejši rezultat uspešno izvedenih projektov pričakujemo dvig strokovnega in splošnega znanja na področju vizualnih komunikacij in dvig zavedanja o pomembnosti področja, ki ga zastopamo. Z intenzivnim mednarodnim sodelovanjem v obliki neposredne izmenjave mnenj in izkušenj ter soočanja dosežkov domačih in tujih avtorjev želi zavod pomembno prispevati k razvoju domače stroke.

Emzinovi projekti so namenjeni vsem, ki delujejo neposredno na področju vizualnih komunikacij (oblikovalcem, študentom oblikovanja in sorodnih strok, ilustratorjem, fotografom, tipografom, kreativnim direktorjem oglaševalskih agencij, tehničnim urednikom, računalniškim izvajalcem grafičnih del, oblikovalcem televizijske grafike in spletnih strani na internetu itd.); pa tudi tistim, ki se s področjem srečujejo posredno (predstavnikom za odnose z javnostmi, urednikom tiskanih in elektronskih medijev, novinarjem itd.) in širši zainteresirani javnosti.

Projekti zavoda so neprofitni, delno jih sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana (Oddelek za kulturo) in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Poleg tega dejavnosti zavoda finančno podpirajo priložnostni sponzorji, tuje ambasade in kulturni centri v Sloveniji in tuje kulturne fundacije.

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji