Emzin

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture in umetnosti. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške, razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Tako razstavni kot izobraževalni in založniški projekti vključujejo grafično oblikovanje, ilustracijo in fotografijo, pogosto tudi preplete posameznih zvrsti.

Donacije in sponzorstva

Zavod za kreativno produkcijo Emzin je nepridobitna organizacija, ki od leta 1995 aktivno in kontinuirano deluje na področju kulture. Osnovni koncept programa zavoda je preplet založniške dejavnosti (produkcija revija za kulturo Emzin), razstavne in izobraževalne dejavnosti ter drugih oblik promocije vseh zvrsti vizualnih komunikacij kot angažiranega ustvarjalnega odziva na aktualno dogajanje v sodobni družbi. Pri tem sodelujemo z z več domačimi in tujimi kulturnimi organizacijami, med drugim z naslednjimi javnimi zavodi: Cankarjev dom, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Vžigalica, CUK Kino Šiška, Arhitekturni muzej Ljubljana.

Vabimo vas k podpori naših projektov v obliki donacij, sponzorstev ali sorodnih poslovnih dogovorov!

Podatki zavoda:
Emzin – Zavod za kreativno produkcijo, Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI91213380
Poslovni račun: SI5602010-0011235573 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana)
S.W.I.F.T. koda: LJBASI2X

Namenite del dohodnine zavodu Emzin!

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko namreč zahtevate, da se do 0,5 % dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih namenov. Med upravičenci je tudi Emzin zavod za kreativno produkcijo.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko podate kadar koli prek sistema eDavki, lahko pa tudi pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Posameznemu upravičencu lahko namenite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.

Če se boste odločili, da do 0,5 % dohodnine namenite zavodu Emzin, se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Emzin
zavod za kreativno produkcijo
, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 430 35 44
f: +386 (0)1 430 35 40

© Emzin in avtorji